Vi tilbyr behandling med både laser og stretching.

 

Noen tegn på at din hund eller katt kan ha behov for behandling:

Bilde1

  • Den halter etter hvile, og at den slutter å halte etter at den har beveget seg noe
  • Den forandrer atferd. Den blir f.eks. grinete, ynker seg når den blir berørt.
  • Den blir stiv i ryggen
  • Den  sliter med å gå, f.eks. i trapper på grunn av smerter
  • Den har problem med å hoppe, f.eks. i bilen eller i sofaen
  • Den blir duknakket
  • Den blir passiv, vil helst bare sove eller slappe av og mister lysta til å gå tur.

Lær deg å se hva som er normalt for din hund.

 

Hva er fysioterapi for dyr?

Fysioterapi på hund og katt er behandlingsformer hvor behandler blant annet kan bruker både laser og stretching. Det jobbes ved hjelp av flere metoder for å gjenopprette normalfunksjonen i det syke området i dyrets bevegelsesapparat. Vår behandling omfatter blant annet å stimulere blodsirkulasjonen samt løse opp stram musklatur.

Laser er et effektivt behandlings-redskap og er helt uten bivirkninger. Det gir nesten umiddelbar effekt og smertelindring.

Laserlyset går 3-4 cm inn i huden. Lysenergi omvandles til varme i kroppen/vevet. Varmeøkning opp til 42 grader Celcius. Forbedrer blodsikulasjonen.

Laserbehandling er en trygg behandling av skader som dyret har. En muskel arbeider aldri alene, men virker alltid sammen med flere andre muskler. Det kan gå fort å miste muskelmassen om hunden ikke bruker musklene riktig.

Stretching er kort fortalt lett strekking av hundens lemmer og muskler, som avsluttes med lett massasje. Dette kan forebygge skader.

Aldri tøy på en skadet hund, heller ikke på en kald hund.

 

Litt om noen sykdommer som kan kreve behandling:

Ved artrose, som er kronisk betennelse hvor leddbrusken er skadet blir ikke leddet smurt slik det skal. Dette gjelder som regel eldre hunder, men det hender faktisk at hunder ned i 2 års alder kan få dette påvist på røntgenbilder. Dette er meget smertefullt . Det klassiske bildet er at hunden halter etter hvile, og at den slutter å halte etter at den har beveget seg noe. Hunden kan også forandre atferd, bli grinete, ynke når den blir berørt osv.

Spondylose er en tilstand hvor det oppstår nydannelser på den nedre og til siden av ryggvirvelen. Det er mange hunder som har denne sykdommen over veldig lang tid før den blir oppdaget. Hunden blir stiv i ryggen.

Albueleddartrose er en feilutvikling som kan skje i leddbrusken i albueleddet til hunden. Dette kan gi store smerter når hunden skal gå i en trapp.

Om din hund har problemer med å hoppe inn i bilen, eller har tråkket over/strekt en muskel etter en tur, eller gamle skader, så er dette ting som kan gjøre at din hund kan ha skjelett/muskelplager.